Sökning: "Birgitta Rydby"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Birgitta Rydby.

 1. 1. Att handleda gymnasieelever i deras lärprocesser: en kvalitativ undersökning i den egna verksamheten av några lärares erfarenheter av handledning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Birgitta Rydby; [2008]
  Nyckelord :handledning; fenomenologi; hermeneutik; lärande; kunskap; ytinriktat lärande; djupinriktat lärande; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Olika reformer har avlöst varandra i skolans värld och varje reform har medfört förändrade krav på skolans verksamhet. Varje läroplan bygger på föreställningar om vad kunskap och lärande är. När Lpf 94, läroplan för de frivilliga skolformerna, kom fanns där en förändrad syn på kunskap och lärande. LÄS MER

 2. 2. En pedagogisk strategi på det samhällsvetenskapliga programmet : en fallstudie av en enhets arbete för att successivt nå ett lärande på en högre nivå

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Birgitta Rydby; [2002]
  Nyckelord :Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att göra en fallstudie, för att undersöka om en enhets arbete på det samhällsvetenskapliga programmet, successivt kan leda till ett lärande på en högre nivå. Enheten har valt en pedagogisk strategi för att nå dit. LÄS MER