Sökning: "Birgitta Sixtensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Birgitta Sixtensson.

  1. 1. Datorlästräning! : Är det något för elever i år 1?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Ulla Saldner; Birgitta Sixtensson; [2012]
    Nyckelord :Datorlästräning; flash-cardsträning; läsflyt; ordavkodning; ortografisk läsning; upprepad läsning;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om flash-cardsträning med datorprogrammet ”Hitta Ord” kan påverka elevernas ordavkodning i år 1. Studiens syfte var också att se om elevens koncentration och motivation under datorlästräningen förändrades och i så fall på vilket sätt. LÄS MER