Sökning: "Birgul Akgun"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Birgul Akgun.

  1. 1. Upplevelsen av att leva med schizofreni : En litteraturstudie baserad på patienternas självbiografier

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Salam Gharbie; Birgul Akgun; [2013]
    Nyckelord :Hopp; lidande; livsvärld; schizofreni;

    Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är en psykossjukdom som innebär att man ofta upplever och förstår verkligheten på ett annorlunda sätt. Sjukdomen orsakas av psykologiska, sociala samt ärftliga faktorer. Symtomen ger ofta ångest vilket leder till tillbakadragenhet och ensamhet. LÄS MER