Sökning: "Birka garnisonen"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Birka garnisonen.

 1. 1. En toppig sköldbuckla i Birkas Garnison : Konservering, rekonstruktion och analys.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Alicia Högfors Lindståhl; [2019]
  Nyckelord :vikingatid; Birka; Garnisonen; sköld; sköldbuckla; vapen; konservering; metall;

  Sammanfattning : During the excavation of the Warriors Hall in the viking town Birka fragments of a pointed shield boss were found. Through conservation and reconstruction it is examined in an attempt to categorize it. LÄS MER

 2. 2. Arbetsknivar : En funktionsanalys av knivar från Birkas Garnison

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :David Fahlberg; [2012]
  Nyckelord :archaeological science; knives; viking age; Birka; the Garrison; crafts; skinn; leather; function analysis; laborativ; arkeologi; knivar; vikingatid; Birka; Garnisonen; hantverk; skinn; funktionsanalys;

  Sammanfattning : This paper deals with knives excavated in the Birka Garrison between 1997 and 2004, in a selection of 100 knives out of approximately 400. The aim is to measure and analyze the material to find out if certain elements in design points to a specific craft. LÄS MER

 3. 3. ”Båtnitar” : Analys och konservering av järnnitar från Birkas garnison

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Harald Johansson; [2006]
  Nyckelord :Viking Age; Birka; The Garrison; conservation; clinch-nails; wooden constructions; boats; fortification; archaeology; arkeologi; vikingatid; Birka; Garnisonen; konservering; båtnitar; träkonstruktioner; båtar; befästningsverk;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to analyse and discuss clinch-nails found at an excavation at terrace II in the Garrison of Birka, on the island of Björkö in Sweden. This type of clinch-nails is common in Viking age Sweden and is usually interpreted as coming from boats. LÄS MER

 4. 4. Beslag eller buckla? : En studie av platta järnfragment från hallhuset i Birkas Garnison

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Anna Bäckheden; [2006]
  Nyckelord :archaeology; Viking Age; Birka; The Garrison; hall-building; conservation; mounts; chest; arkeologi; vikingatid; Birka; Garnisonen; hallhus; konservering; beslag; kista;

  Sammanfattning : This paper deals with flat iron fragments from the Viking Age hall situated in Birkas Garrison, Adelsö parish in Uppland. The aim of the study was to identify which objects these flat fragments were originally derived from. The aim was also to discuss the function of these objects and their presence in the hall. LÄS MER

 5. 5. Det vikingatida bågskyttet i Birka : Ett exempel på en framstående stridskonst med främmande inslag

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Fredrik Lundström; [2006]
  Nyckelord :archaeology; Viking Age; Birka; The Garrison; conservation; archery; steppe nomads; bow case; closed quiver; battle technique; arkeologi; vikingatid; Birka; Garnisonen; konservering; bågskytte; stäppnomader; bågfodral; koger; stridsteknik;

  Sammanfattning : This paper deals with archery in the Viking Age settlement of Birka and in particular the presence of Euro Asiatic, steppe nomadic archery equipment at the Birka Garrison and one Birka grave. The equipment contains for example closed quivers and a bow case. LÄS MER