Sökning: "Birth control"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden Birth control.

 1. 1. Bemöta kvinnor med förlossningsrädsla : Kvalitativ intervjustudie om barnmorskors erfarenheter under förlossning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Salomonsson; Anna Blomberg; [2020]
  Nyckelord :Experience; midwives; respond; qualitative method; Barnmorskor; bemötande; erfarenhet; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige upplever 6–16% av alla kvinnor svår förlossningsrädsla. Orsaker till förlossningsrädsla kan vara rädsla att tappa kontroll, osäkerhet vad som kan ske, inte ha kontroll över sig själv och känslan att inte föda fram barnet säkert. LÄS MER

 2. 2. Does Internet Use Reduce Birth Rates? : A Cross-Country Study of 44 Lower-Middle-Income Countries Between 2000 and 2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Denise Lindquist; [2020]
  Nyckelord :Crude birth rate; Internet; Lower-middle-income countries; Family-planning; ICT revolution;

  Sammanfattning : Birth rates remain high in lower-middle-income countries compared to the rest of the world’s average in 2017. Even so, there have been rapid declines in birth rates during the period 2000-2017. At the same time, lower-middle-income countries have been increasingly exposed to the world through the Internet. LÄS MER

 3. 3. ”Jag vill ha kontroll” – Gravida förstföderskors beskrivning av kontroll inför kommande förlossning

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Perez Dahlberg; Anna Ulvås; [2019-08-14]
  Nyckelord :förstföderska; förväntning; graviditet; kontroll; kontrollförlust;

  Sammanfattning : Background: Women describe being in control during pregnancy and labour as having support from their partner and the midwife, getting information, sense of control over their bodies and participation. Feelings of being invisible and non-participating lead to loss of control. LÄS MER

 4. 4. Life expectancy and economic growth: AIDS as a natural experiment

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Andreas Bengtsson; Jessica Wirström; [2019-07-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how life expectancy, as a measure for health, affects economic growth in Sub-Saharan Africa. Furthermore, the model specifications in this thesis include AIDS, which is assumed to have an exogenous effect on life expectancy. This effect is in turn regarded as a natural experiment for life expectancy. LÄS MER

 5. 5. Vattenförlossning - En deskriptiv retrospektiv journalgranskning med fokus på maternellt och neonatalt förlossningsutfall

  Magister-uppsats,

  Författare :Christine Delsing Malmberg; Louise Ljungqvist; [2019-02-01]
  Nyckelord :Vattenförlossning; maternellt utfall; neonatalt utfall; informerat val;

  Sammanfattning : Background: The current collective research about water birth shows no increased risk for the mother and the child as compared to low risk conventional birth. Internationally, the evidence value of the existing research can be interpreted differently, which can lead to differences in guidelines regarding water birth. LÄS MER