Sökning: "Birth order"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade orden Birth order.

 1. 1. Does Order Matter? The relationship between premarital pregnancy and woman’s career interruption in South Korea

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Wooseong Kim; [2019]
  Nyckelord :career interruption; nonmarital pregnancy; premarital conception; premarital birth; South Korea; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is an initial attempt to investigate the relationship between premarital pregnancy and women’s career interruption in the Korean context. The case of marriage preceded by pregnancy has increased in South Korea in recent years. Previous studies have focused on the determinants of the premarital conception. LÄS MER

 2. 2. First Come, First Served: An Analysis of Birth Order Effects on Children's Time Use and Human Capital Development in Four Developing Countries

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Jennifer Olsen; [2019]
  Nyckelord :Birth order; Human capital development; Cognition; Anthropometrics; Time use;

  Sammanfattning : This thesis investigates whether, and to what extent, children's birth orders impact their human capital development and time use throughout their childhood, using data from a longitudinal cohort study of children from Ethiopia, India, Peru and Vietnam. Comparing children across households reveals significant birth order effects favouring first-born children's human capital development in all four countries. LÄS MER

 3. 3. Målpunkter som verktyg för integration - Studie av offentligt tillgängliga mötesplatser i Malmö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Christian Bogolin; Fredrik Hartman; [2019]
  Nyckelord :Malmö; Segregation; Integration; Offentliga platser; Mötesplats; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Begreppet segregation har under senare år tagit allt större plats i samhällsdebatten i Sverige. De bakomliggande drivande faktorerna för fenomenet är komplexa och svåra att förklara och att förändra bostadsbeståndet genom nybyggnation tar tid. LÄS MER

 4. 4. Vilka faktorer har inverkan på barn och ungas psykiska hälsa? : En kvantitativ studie bland ungdomar i Västmanland baserad på enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung 2017.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Holmgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Health is about more than just a lack of illness. Today when it comes to health it is important to take into account both the physically and the psychologically aspect of health. Mental health is about a person experiencing well-being and that the person can do the things they like, and at the same time be a part of the community. LÄS MER

 5. 5. Förädling av hamnområde

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Carl-Fredrik Beijer; Erik Svenstrup; [2019]
  Nyckelord :Land development; harbour; performance; real estate; land acquisition; market analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: I flera havsnära kommuner finns attraktiv mark med vattennära och central lokalisering som utnyttjas ineffektivt. Hur kan man ta tillvara på denna mark och hur har tidigare exploateringar genomförts? Utgångspunkten för studien var att hitta en bättre användning för mark i hamnområden vilket födde exjobbsidén. LÄS MER