Sökning: "Bisera örn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bisera örn.

  1. 1. Vandrarhem i Mariefred

    Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

    Författare :Bisera Örn; [2015]
    Nyckelord :Mariefred; Vandrarhem;

    Sammanfattning : Uppgiften var att rita ett hotell i Mariefred och efter analys av platsen och utifrån de kopplingar som gjordes efter platsbesök utvecklades projektet till ett vandrarhem istället. Med en huvudbyggnad och minst sju stugor för övernattning utspridda i staden erbjuder de nya byggnaderna inte bara övernattning utan även nya plattformar att mötas på. LÄS MER