Sökning: "Bitcoin"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet Bitcoin.

 1. 1. Are cryptocurrencies homogenous?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Frida Gustafsson; [2019-10-29]
  Nyckelord :Cryptocurrencies; decentralized virtual currencies; ; LASSO; regulation; homogeneity; heterogeneity; Bitcoin;

  Sammanfattning : There exist more than 2000 cryptocurrencies today. Although choices of design and target groups vary across cryptocurrencies, current research primarily focuses on Bitcoin. If the differences in design choices makes cryptocurrencies heterogenous then existing research could be less relevant in explaining how the cryptocurrency market works. LÄS MER

 2. 2. BLOCKCHAIN TECHNOLOGY: A TRUST OR CONTROL MACHINE? Theory and Experimental Evidence

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Đorđe Milosav; [2019-06-25]
  Nyckelord :Blockchain technology; Trust; Reciprocity; Control; Experiments;

  Sammanfattning : After the introduction of Bitcoin in 2008, there has been a proliferation of interest in digital technology called Blockchain. It has been argued that Blockchain can sustain any transaction of value, be it monetary or information, in a manner that is secure and completely independent of interpersonal trust. LÄS MER

 3. 3. Blockkedjeteknik och kryptovalutor –En explorativ studie av implementeringen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nermin Brkovic; Björn Hellqvist; [2019-03-15]
  Nyckelord :Blockchain; cryptocurrency; bitcoin; accounting; information asymmetry; transaction cost;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Blockkedjeteknik och kryptovalutor är ett relativt nytt begrepp. När detta tas in i organisationerna och deras redovisning på olika sätt så krävs det ny forskning och en fördjupad kunskap inom området, både för investerare och myndigheter. LÄS MER

 4. 4. Kan bitcoin utmätas? En uppsats som behandlar möjligheterna att utmäta bitcoin i ljuset av utsökningsbalken.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mathilda Wihlborg; [2019]
  Nyckelord :Bitcoin; utmätning; blockkedja; kryptovaluta; virtuell valuta.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Cointegration among cryptocurrencies : A cointegration analysis of Bitcoin, Bitcoin Cash, EOS, Ethereum, Litecoin and Ripple

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Joline Göttfert; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine if there is cointegration between the daily closing price of the cryptocurrency Bitcoin and five other cryptocurrencies; Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS and Litecoin in five different time periods, all ending April 9, 2019. To test if there is a long-run relationship between Bitcoin and these mentioned cryptocurrencies, two different tests for cointegration are applied; the Engle-Granger two step approach and Johansen’s cointegration test as well as a Vector Error Correction Model (VECM). LÄS MER