Sökning: "Bitcoin"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet Bitcoin.

 1. 1. Kryptovalutors betydelse i framtida portföljer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tobias Frisell; Mattias Wahman; [2020-10-12]
  Nyckelord :Cryptocurrency; Bitcoin; Bloomberg Galaxy Crypto Index; Portfolio optimization; Monte-Carlo simulation; Sharpe Ratio; Diversification;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine whether cryptocurrencies should be included in future investment portfolios or not. This thesis not only focuses on Bitcoin, but also uses the Bloomberg Galaxy Crypto Index to represent the cryptocurrency market as a whole. LÄS MER

 2. 2. GARCH and GAS: Comparison of volatility models for Bitcoin in different exchanges

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mohammad Rashidi Ranjbar; [2020-07-08]
  Nyckelord :Bitcoin; Volatility Modelling; GAS; GARCH; Realized GARCH; Coinbase; Bitfinex; Bitstamp;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Hur kryptovalutor påverkas av centralbankers räntebesked - Är kryptovalutamarknadens prisutveckling oberoende av globala penningpolitiska beslut?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Johan Hegardt; Axel Wieslander; [2020-02-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are currently almost 5,000 listed cryptocurrencies with a market value of over $200 billion, claiming to be independent of governmental decisions (Coinmarketcap, 2019). The aim with this study was to investigate whether today's cryptocurrencies are independent of governmental decisions by seeing how their prices are affected by interest rate announcements. LÄS MER

 4. 4. Bitcoin i redovisningen : En kvalitativ studie om kryptovalutan i företagens finansiella rapporter och dess effekt på redovisningen och intressenterna.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Erika Bothur; Agnes Davidsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problem: Det forskningsgap och problem som präglar studien är avsaknaden av en lagreglering för hur fenomenet kryptovaluta ska hanteras i redovisning. Detta lämnar utrymme för tolkning - vilket i sin tur leder till en icke harmoniserad redovisning samt missvisande bild av företaget. LÄS MER

 5. 5. Bitcoin och den libertarianska strategin : En jämförande kritisk diskursanalys av medierepresentationer av bitcoin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Simon Nordmark; Pavel Pogorelyy; [2020]
  Nyckelord :bitcoin; Silk Road; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Under början av 2010-talet populariserades en ny form av elektroniskt betalningsmedel, så kallade kryptovalutor. Dessa tillkom under slutet av 2000-talet, till stor del på grund av stora finanskrisen 2007, och fungerar som ett fristående valuta- och betalningssystem. Den första och mest välkända av dessa idag är bitcoin. LÄS MER