Sökning: "Biverkningsrapportering"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Biverkningsrapportering.

 1. 1. Konsumentrapportering av läkemedelsbiverkningar jämfört med rapportering från sjukvården : – En retrospektiv analys av den svenska databasen för biverkningsrapportering 2012 och 2014

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Amin Mangal; [2017]
  Nyckelord :Biverkningsrapportering; konsumenter; hälso- och sjukvården; Läkemedelsverket och läkemedel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Extrapyramidala symtom vidbehandling med ciprofloxacin : Kan ciprofloxacin orsaka extrapyramidala symtomoch vad är möjliga mekanismer bakom symtomen?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Kim Högström Yumi; [2016]
  Nyckelord :Extrapyramidala symptom; ciprofloxacin; basala ganglier; GABA; tremor;

  Sammanfattning : Introduktion: Extrapyramidala systemet är ett nätverk i det centrala nervsystemet(CNS) som har en viktig roll i att samordna kroppsrörelser. De komponenter somtillhör det extrapyramidala systemet är basala ganglier, cerebellum och flera olikaledningsbanor och bland dessa har basala ganglier störst betydelse. LÄS MER

 3. 3. Datorbaserad rapportering av biverkningar och symptom vid cytostatikabehandlad avancerad bröstcancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fredrik Terning; Anna Ahl; Sofie Söderström; [2009]
  Nyckelord :Chemotheraphy; side effects; symptoms; breast cancer; adversed drug reporting system; Cytostatika; biverkningar; symtom; bröstcancer; datoriserad biverkningsrapportering;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva symtom och biverkningar som kvinnor med avancerad bröstcancer och cytostatikabehandling rapporterat i ett datoriserat rapporteringssystem före läkarbesök. Undersöka tillfredsställelsen med detta system; se om det finns en skillnad mellan äldre och yngre; undersöka kvinnornas uppfattning om vad som kan förbättras i uppföljningen av symtom/biverkningar samt stödet från läkare. LÄS MER