Sökning: "Björk"

Visar resultat 1 - 5 av 948 uppsatser innehållade ordet Björk.

 1. 1. Betydande attribut för att attrahera och behålla specialistsjuksköterskor : En kvalitativ studie om Region Dalarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emelie Björk; Sandra Johansson; [2022]
  Nyckelord :attractiveness; employer brand; employer branding; employer value proposition; healthcare; HRM; management; nurse; specialist nurse; attrahera; employer brand; employer branding; employer value proposition; hälso- och sjukvård; HRM; ledarskap; sjuksköterska; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att synliggöra vilka attribut som är betydande i Region Dalarnas arbete med att attrahera och behålla specialistsjuksköterskor inom verksamheterna. Den teoretiska referensramen utgör grundläggande för tidigare forskning inom områdena Employer Brand och Employer Value Proposition (EVP). LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mustafa Haidar; Ofelia Björk Edberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Blockchain Adoption is an Evolution – not a Revolution: : Advantages and Challenges of Blockchain in Real Estate Transaction in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Ludwig Djursén; Theo Björk; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; real estate; transaction; information asymmetry; blockchain implementation; residential real estate; smart contract; tokenization; Blockchain; fastigheter; transaktion; informationsasymmetri; blockchain-implementering; bostadsfastigheter; smart kontrakt; tokenisering;

  Sammanfattning : The real estate sector has a large impact on the economy and a significant impact on financialmarket stability. Several unique features characterize the real estate market assets; these arestable cash flow, a stable demand, and low volatility, contributing to the underlying value. LÄS MER

 4. 4. Ekoparkernas inverkan på långhornskalbaggar (Cerambycidae) : artrikedom, abundans och artsamhällen i jämförelse med kommersiellt brukad skogsmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Elias Skogqvist; Emil Andersson; [2022]
  Nyckelord :naturvård; aktiv restaurering; död ved; substrat; rödlista; unika arter;

  Sammanfattning : Several dead wood-dependent beetles need substrates which to great extent have been disfavored by intense forestry. Active and continuous restoration in Ecoparks may offer an option with intention to improve the habitation conditions. LÄS MER

 5. 5. Vårdpersonalens erfarenhet av sexualitet hos äldre vuxna: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Björk; [2022]
  Nyckelord :Attitudes; experiences; nursing staff; older adults; sexuality; Attityder; erfarenheter; sexualitet; vårdpersonal; äldre vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexualitet är en viktig del av att vara människa genom hela livet, trots detta ses sällan den äldre vuxna som en sexuell varelse. Forskning visar att sexualitet fortfarande är betydelsefullt hos äldre vuxna, trots detta så sjunker den sexuella aktiviteten med åldern. LÄS MER