Sökning: "Björkman Sofia"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Björkman Sofia.

 1. 1. Ett vegetariskt val

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Björkman Sofia; Philip Ngwe Luckey; [2019]
  Nyckelord :matval; vegetarisk kost; vegetarianism; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Det finns många faktorer som påverkar det vegetariska matvalet och syftet med uppsatsen är att synliggöra dessa faktorer. Varför väljer individen att äta en vegetarisk kost? För att identifiera orsakerna valdes en kvalitativ metod där sex semi-strukturerade intervjuer genomfördes. LÄS MER

 2. 2. Nej, jag vill inte ha morötter på min tallrik! : En kvalitativ studie om barns inflytande vid lunchen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Björkman; Lovisa Lindbergh; [2018]
  Nyckelord :Inflytande; delaktighet; barnsyn; måltid; makt;

  Sammanfattning : Tidigare forskning och litteratur visar att barns inflytande är en komplex fråga, att måltider utgör en relativt stor del av barnens tid i förskolan och att pedagogers syn på barn kan variera. Då inflytande är en rättighet för alla människor så vill vi med denna studie förstå vilket inflytande barnen ges vid måltider och även få en uppfattning hur pedagogers barnsyn påverkar vilket inflytande barnen får. LÄS MER

 3. 3. Hedersmord : Hur ser skyddsbehovet ut för kvinnor och flickor i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Björkman Sofia; Lydia Sahlqvist; [2017]
  Nyckelord :honour-related murders; hedersmord;

  Sammanfattning : Hedersmord blev i Sverige först uppmärksammat under 1990-talet då två rättsfall, Sara och Fadime, kom att väcka stor debatt i det svenska samhället. Debatten kretsade kring hur och framförallt varför morden begicks. LÄS MER

 4. 4. Francisella tularensis subspecies holarctica : the curious case of a water- and mosquito associated bacterium in Sweden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofia Cavalli-Björkman Hellström; [2013]
  Nyckelord :zoonosis; tularaemia; tularemia; rabbit fever; deer-fly fever; Francisella tularensis; subspecies holarctica; transmission; mosquito;

  Sammanfattning : Francisella tularensis, the causative agent of the zoonotic disease tularaemia, is highly contagious and potentially fatal for a wide range of wildlife species of the northern hemisphere, also humans. Although recognized as a pathogen for over 100 years, much still remains to be elucidated concerning the ecology and transmission of the bacterium, hence this literature overview aims at compiling data regarding the aquatic association and the role of mosquitoes in transmission of Francisella tularensis subspecies holartica, the sole subspecies in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Det hälsopromotiva arbetet : Hur individen identifierar sig med organisationen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofia Björkman; Gunilla Hagberg; [2013]
  Nyckelord :control; identity regulation; health promotion; post-bureaucratic organizations; styrning; identitetskonstruktion; hälsopromotion; post-byråkratiska organisationer;

  Sammanfattning : Samhället har under de senaste årtiondena inriktat sig allt mer på hälsa och välmående. Detta har skapat ett allt större intresse för organisationers arbete med hälsopromotion, det vill säga främjande av hälsa på arbetsplatsen. LÄS MER