Sökning: "Björn Afzelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Afzelius.

  1. 1. Politik i musik : med fokus på Björn Afzelius texter

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

    Författare :Pontus Gill; [2015]
    Nyckelord :Bjorn Afzelius; Björn Afzelius;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar musik i politik, med fokus på vilka politiska uttryck som går att finna i Björn Afzelius texter. Med fokus på albumet Innan tystnaden från 1982, samt vad Björn Afzelius hade för syfte med dessa uttryck i sina texter. LÄS MER