Sökning: "Björn Arvidsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Björn Arvidsson.

 1. 1. Development of a method for studying cascading effects between critical infrastructures

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Björn Arvidsson; [2015]
  Nyckelord :Cascading effects; critical infrastructure protection; incident investigation; conditions; counterfactual reasoning; empirical method; flooding; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Most current methods for studying cascading effects rely on written sources to extract information. This thesis presents an empirical method for studying cascading effects, when little written information of the event is available. The method presented has been influenced by incident investigation methods. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk Riskvärdering Sveaplan Köpcentrum

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Björn Arvidsson; Nellie-Kim Millbourn; Christoffer Schön; Frida Svensson; [2013]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; utrymning; Sveaplan köpcentrum; galleria; FDS; Simulex; @Risk; kritiska förhållanden; brandscenarier; brandgaslager; tidsmarginal; personsäkerhet Fire safety evaluation; evacuation; shopping center; critical conditions; fire scenarios; time margin; human safety; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract The main purpose of the report is to examine the egress safety at Sveaplan köpcentrum in Eskilstuna in case of fire. Sveaplan köpcentrum is a shopping mall with different kinds of shops and a restaurant. When visiting the shopping centre two of the compartments were empty and two fictitious companies were therefore pursued. LÄS MER

 3. 3. Process integration study of a biorefinery producing ethylene from lignocellulosic feedstock for a chemical cluster

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Maria Arvidsson; Björn Lundin; [2011]
  Nyckelord :Heat integration; process integration; pinch analysis; chemical cluster; biorefinery; bioethylene; lignocellulosic ethanol; fermentation route; Aspen Plus;

  Sammanfattning : A chemical cluster producing a variety of products is situated in Stenungsund, Sweden. In 2010 the ethylene consumption of the cluster (currently covered by import and a steam cracker converting e.g. naphta) increased due to the start-up of a new polyethylene (PE) plant by Borealis AB. LÄS MER

 4. 4. Chinese Wind Farms, A profitable option to coal?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Björn Arvidsson; [2008]
  Nyckelord :China; electricity; Wind power; Coal power; CER; CDM; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Global heating is a topic that is debated in every part of the world. The weather has become more extreme. While scientists debate over the reason for those extremes it is no doubt that emission of greenhouse gases are constantly increasing globally. LÄS MER

 5. 5. Finansiella mått - En studie av intern och extern användning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björn Arvidsson; Per Hultgren; [2007]
  Nyckelord :Finansiella nyckeltal; intern användning; extern användning; arbetsintensiva företag; kapitalintensiva företag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Finansiella mått –en studie av intern och extern användning Framläggande: Den 12 juni 2007 Kurs: Magisteruppsats Redovisning och ekonomistyrning 10 poäng Författare: Björn Arvidsson & Per Hultgren Handledare: Peter Jönsson & Olof Arwidi Nyckelord: Finansiella nyckeltal Arbetsintensiva företag Kapitalintensiva företag Intern styrning Extern kommunikation Syfte: Syftet med detta arbete är tvådelat. Å ena sidan vill vi öka förståelsen för vilka mått företagen väljer att kommunicera utåt och ställa dessa i relation till de mått företagen verkligen använder i sin ekonomistyrning. LÄS MER