Sökning: "Björn Billefält"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Billefält.

  1. 1. Hållbarhet i arbetet : fallstudie ur ett medarbetarperspektiv

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

    Författare :Björn Billefält; Mikael Olsson; [2019]
    Nyckelord :anställd; CSR; företag; intressent; kommunikation; business; communication; employee;

    Sammanfattning : I samhället idag så pågår en strävan mot en hållbar framtid. En framtid där samhället inte utarmar jordklotet på fler resurser än vad som skapas. Ansvaret för arbetet mot en hållbar framtid vilar hos oss alla, inte minst hos företagen i både Sverige och världen. LÄS MER