Sökning: "Björn Blomberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Björn Blomberg.

 1. 1. Militär kreativitet : en militär konstform?

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Björn Blomberg; [2021]
  Nyckelord :creativity; military creativity; bottom-up; driving force; organizational environment; military context; punishment; leadership innovation; Grounded Theory; kreativitet; militär kreativitet; nerifrån-och-upp; drivkraft; organisatorisk miljö; militär kontext; bestraffning; ledarskap; innovation; Grounded Theory.;

  Sammanfattning : Kreativitet är en förmåga som Försvarsmakten önskar att militär personal behärskar och använder. Samtidigt saknas en tydlig beskrivning av vad militär kreativitet är, hur det ska tolkas och om det påverkas av yttre påverkansfaktorer. LÄS MER

 2. 2. GRÅZONSPROBLEMATIK : Krigets nya nyans?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Björn Blomberg; Henningsson Anders; [2019]
  Nyckelord :gray zone problems; gray area; situation awareness; decision making; digitalization; vulnerability; democracy.; Gråzonsproblematik; gråzon; lägesbild; beslutsvakuum; digitalisering; sårbarhet; demokrati.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Digitaliseringen har skapat ömsesidiga beroenden som bidrar till stora sårbarheter i samhället. Nu möter vi nya hot delvis på grund av sårbarheter som vi själva har skapat. Vi ser att hoten mot vårt land är mer omfattande än på flera år och de har antagit nya former inom flera områden. LÄS MER

 3. 3. USA versus al-Qaida : linjärt tänkande mot asymmetriska metoder - en studie kring den amerikanska problematiken i kampen mot terrorismen

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Björn Blomberg; [2002]
  Nyckelord :Usama bin Ladin; Al-Qaida; Terrorism; Asymmetrisk krigföring; USA; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2000-2002;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka på vilket sätt attacker utförda av al-Qaida kanhänföras till begreppet asymmetri och på vilket sätt man kan tolka den amerikanska administrationensrespons på dessa som uttryck för ett linjärt tänkande. Vidare vill jag undersöka vilka svårigheter somkan uppstå i relationen mellan en linjär omvärldsuppfattning och asymmetriska metoder. LÄS MER