Sökning: "Björn Book"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Björn Book.

 1. 1. Ett oreglerat problem med en reglerad lösning - Skadeståndsansvar för styrelseledamöter i ideella föreningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Björn Mazetti; [2020]
  Nyckelord :Associationsrätt; Skadeståndsrätt; Civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den ideella föreningen är en av få oreglerade associationsformer i svensk rätt. Dess syfte är primärt ideellt men möjligheten finns att genom dem del- vis bedriva näringsverksamhet. LÄS MER

 2. 2. Room management system : Integrating Raspberry Pi with Graph API

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Parnia Parsa; Björn Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Graph API; Microsoft Outlook; Microsoft Exchange; Raspberry Pi; REST; Integration; Authentication; Authorization; User Interface; Python; Internet of Things; Raspbian; Django; Websockets; Booking system; Room managment;

  Sammanfattning : The increase in connectivity and use of “smart” devices offers companies new possibilities to improve their efficiency by using digitalization. For example, booking of meeting rooms have gone from using a paper calendar to electronic booking. LÄS MER

 3. 3. 3D-modellering och flödessimulering för additiv tillverkning av medicintekniskt munstycke för oral kryoterapi inom onkologisk vård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Martin Book; Petter Elgh; Billy Grundström; Julia Löfstrand; Mubarak Oumar; Björn Stenestam; Clarence Wahman; [2018]
  Nyckelord :medicinteknik; additiv tillverkning; 3D-skrivning; onkologisk vård; flödessimulering; modellering; CAD;

  Sammanfattning : Oral mucositis is an inflammation that affects the mucosa in the mouth. It often affects patients undergoing chemotherapy for cancer. The risk of inflammation can be reduced by cooling the mouth. In this project, ten different mouthpieces for cryotherapy of the oral cavity with air as cooling medium have been modeled in the SolidWorks. LÄS MER

 4. 4. Cognitively Motivated Meanings for Idioms : The Metaphorical and Metonymical Structures of two Semantically Equivalent but Structurally Different Idioms in English and Swedish

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Björn Book; [2016]
  Nyckelord :cognitive linguistics; conceptual metaphor; conceptual metonymy; motivation; embodiment;

  Sammanfattning : This paper analyses the similarities and differences of the cognitive structures of the English-Swedish idiom pair to step into someone’s shoes and att axla någons mantel (to shoulder someone’s mantle [lit.]) in order to investigate possible conceptual or embodied motivations for their meanings. LÄS MER

 5. 5. Ownership structure's effect on dividend policy : Evidence from publicly listed Swedish firms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE)Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/FöretagsekonomiUmeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE)

  Författare :Lundgren Björn; Christofer Eriksson Lantz; [2016]
  Nyckelord :Ownership structure; dividend policy; dividend yield; dividend payout; Sweden; ownership concentration; institutional ownership;

  Sammanfattning : This study examines the effect of ownership structure on dividend policy of 284 firms listed on the OMX Stockholm Exchange in Swedenfrom 2010-2015. Specifically, the purpose of the study is to investigate therelationship betweendifferentinvestor types and dividend policies of firms, measured as dividend yield and dividend payout ratio. LÄS MER