Sökning: "Björn Brandberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Brandberg.

  1. 1. www.varumärke.nu – En undersökning om Bianco Footwear, Björn Borg, SthlmDG och Vagabond och deras varumärkesstärkning via webben

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Josefine Hallberg; Veronica Henberg; Cecilia Brandberg; [2006]
    Nyckelord :Skoproducenter; varumärke; marknadsföring; webben; konsumenter; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att studera hur skoproducenter använder webben för att stärka sitt varumärke samt hur denna kan användas för att möjliggöra samt öka kontakten med konsumenten. Vidare genom att studera relevant målgrupp får vi reda på deras attityder gällande valda varumärken via webben för att slutligen i vår slutsats bidraga med utvecklade användningsområden på webben för skoproducenterna, för att således ytterligare stärka varumärket. LÄS MER