Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Nyanställda sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av introduktionsprogrammet på en akutmottagning : en kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Angelica Flyckt; Björn Erfors; [2017]
    Nyckelord :Emergency Department; professional induction; nurse; experience; human resource; novice to expert; Akutmottagning; yrkesintroduktion; sjuksköterska; upplevelse; erfarenhet; human resource; novis till expert;

    Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningen är en arbetsplats som ställer höga krav på sjuksköterskan som arbetar där då vården som bedrivs är mångfacetterad och snabbt skiftande i intensitet. Detta ställer krav på sjuksköterskans förmåga att sortera intrycken för att hantera situationerna som uppkommer på en akutmottagning. LÄS MER