Sökning: "Björn Gorton"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Gorton.

  1. 1. Inköp från Kina : En undersökning om vilka svårigheter småföretag möter vid inköp från Kina

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Björn Gorton; Jesper Olsson; Tomas Tu; [2011]
    Nyckelord :Logistik;

    Sammanfattning : Examensarbete, civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, logistik, 2FE02E, VT 2011 Författare Björn Gorton, Jesper Olsson och Tomas Tu Handledare Petra Andersson Titel Inköp från Kina: En undersökning om vilka svårigheter småföretag möter vid inköp från Kina Bakgrund Världen är under förändring och företag idag sprider sin verksamhet i en global marknad. Med dessa förändringar uppstår det nya förutsättningar för att öka lönsamheten och det blir allt vanligare att företag söker nya källor till billigare inköpspriser. LÄS MER