Sökning: "Björn Green"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Björn Green.

 1. 1. Vägledning i naturen : gestaltningsförslag för naturvägledning i landskapet vid Kung Björns hög i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Carl Henning; Stina Johansson; [2020]
  Nyckelord :naturum; naturvägledning; utomhus; natur; upplevelse;

  Sammanfattning : Idag utövar nästan varje svensk friluftslivsaktiviteter. Människans relation till naturen har genom tiderna förändrats och samtidens urbanisering kan distansera människan ifrån dess sammanhang. LÄS MER

 2. 2. En vänlig grönskas rika dräkt : En undersökning av tillgänglig rönn, asp, sälg och ek efter röjning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Kenny Hjälte; Björn Larsson; [2020]
  Nyckelord :Browsing damages; Game damage; Wildlife management; Cervids; Pre- commercial thinning; Betesskador; Viltskador; Viltförvaltning; Hjortdjur; Röjning;

  Sammanfattning : Röjningsinstruktioner och virkesinköpare anser att rönn, asp, sälg/salix och ek (RASE) ska sparas i ungskogsröjningar för att det ska finnas annat foder åt skogslevande vilt än produktionsskog. Dessutom är ett vanligt råd till skogsägare av virkesköparna att satsa på foderskapande åtgärder för att avleda hjortdjuren. LÄS MER

 3. 3. Till Ängeln med de brinnande händerna

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Hannes Heinemann; [2017]
  Nyckelord :Till Ängeln med de brinnande händerna; Björn von Rosen; Karin Rehnqvist; oboe; kör; kvinnlig kompositör; svensk kompositör; kvartstoner;

  Sammanfattning : Karin Rehnqvist (f. 1957) är idag en av Sveriges främsta kompositörer och hon är välkänd även internationellt. År 2000 skrev Rehnqvist stycket Till Ängeln med de brinnande händerna till den amerikanska oboisten Cynthia Green Libby. I detta examensarbete analyseras innehållet i stycket med instudering och kringarbete. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Calibration Method for Redundant Dual Arm Industrial Robots Using Internal Sensors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Gustaf Bergström; Björn Green; [2016]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To maintain a high position accuracy in robots is essential in today’s industry. Because of different factors, as for example wear and tear, the robots may need to be recalibrated after a while to maintain their high precision. Today the calibration can be costly. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering av ett småskaligt säsongsvärmelager till uppvärmning av ett växthus

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsteknik

  Författare :Daniel Svensson; [2016]
  Nyckelord :värmelager; marklager; säsongsvärmelager; solfångare; solenergi; växthus;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder om det är möjligt att värma upp en planerad växthusutbyggnad av en 1,5-plans villa i Skåre utanför Karlstad. Uppvärmningen av växthuset ska ske enbart med värme från ett säsongsvärmelager, i form av ett markvärmelager. Värmelagret ska värmas upp med hjälp av solfångare som placeras på husets tak. LÄS MER