Sökning: "Björn Held"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Björn Held.

 1. 1. Hur ungdomar uppfattar och använder staden : En studie av stadens offentliga rum med Nynäshamns kommun som exempel

  Master-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Emma Teglund; [2018]
  Nyckelord :Ungdomar; offentliga rum; offentliga platser; samhällsplanering;

  Sammanfattning : In relation to the planning and current development that is taking place today in our societies, places are created and transformed in the form of public spaces that our societies include. In the process that comes with this planning, there are certain voices that are not heard. LÄS MER

 2. 2. Asiatisk svartbjörn, Ursus thibetanus, i Kinas gallindustri

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sophia Panofsky; [2018]
  Nyckelord :asiatisk svartbjörn; Ursus thibetanus; gallfarm;

  Sammanfattning : Björngalla används inom traditionell kinesisk medicin till att behandla en rad olika sjukdomar och tillstånd från halsont till frakturer, syfilis och cancer. Tjuvjagade vilda björnar var källan till den björngalla som användes i traditionell kinesisk medicin innan 1980. LÄS MER

 3. 3. Hur ungdomar uppfattar och använder staden : En studie av stadens offentliga rum med Nynäshamns kommun som exempel

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Emma Teglund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In relation to the planning and current development that is taking place today in our societies, places are created and transformed in the form of public spaces that our societies include. In the process that comes with this planning, there are certain voices that are not heard. LÄS MER

 4. 4. Ingen lojalitetsplikt för byggmästaren? - En uppsats om skadeståndsskyldighet för interimsstyrelser i byggmästarbildade bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Björn Wallentin; [2018]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When a construction company decides to build a housing cooperative the company may often need to borrow money. To lend the money the banks will insist the construction company show they will be able to sell the co-op apartments in accordance with their business plan. To sell the co-op apartments they need a housing cooperative association. LÄS MER

 5. 5. Are Cryptocurrencies the Future of Money? : Whether a Transition to Cryptocurrency, as National Currency of Sweden, Would be Possible and What it Would Imply for the Swedish Society

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Madeleine Gartz; Ida Linderbrandt; [2017]
  Nyckelord :Bitcoin; cryptocurrency; blockchain;

  Sammanfattning : The underlying technology of cryptocurrencies is a broadly discussed subject. In Sweden, a growing interest for digital assets and payment methods can be observed. The fact that this coincides with an increasing acceptance for cryptocurrencies creates interesting possibilities. Some claim that cryptocurrency could be the future mean of payment. LÄS MER