Sökning: "Björn Helgeson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Björn Helgeson.

 1. 1. The Swedish Wikipedia Gender Gap

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Björn Helgeson; [2015]
  Nyckelord :Wikipedia; Wikmedia; gender; gender gap; equality; wikipedia equality; women; editors; wikipedia editors; Swedish Wikipedia; gender disproportion; computer skills; gender bias; gender bias on wikipedia; men; encyclopedia; distribution; gender distributon; systemic bias; Wikimedia Foundation; female editorship; female; female editors;

  Sammanfattning : The proportion of women editors on the English language Wikipedia has for years been known to be very low. The purpose of this thesis is to see if this gender gap exists on the Swedish language Wikipedia as well, and investigate the reasons behind it.To do this, three methods are used. LÄS MER

 2. 2. Närvaro på distans : medietekniska innovationer i sjukvårdsscenarier

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :BJÖRN HELGESON; ANNA MOVIN; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskning och nya innovationer inom området medieteknik skapar nya möjligheter inom den svenska sjukvården. I denna rapport undersöks fem telemedicinska scenarier från Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och tre systemkoncept från forskningsgruppen Mediating Presence. LÄS MER