Sökning: "Björn Holm"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Björn Holm.

 1. 1. Personer med schizofreni och deras upplevelser av mötet med sjuksköterskan : en beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Daniella Björn; Rebecca Holm; [2018]
  Nyckelord :möte; schizofreni; patient; sjuksköterska; 18;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa existerar i hela världen och år 2016 uppgav 16 % av den svenska befolkningen att de led av nedsatt psykiskt välbefinnande. Enligt WHO (World Health Organisation) lider 21 miljoner personer världen över av schizofreni. LÄS MER

 2. 2. Proposing a tool for assessment of innovation capabilities through a case study at Ericsson

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Anton Holm; Björn Sjölander; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Posthat eller klassmodernism - Johan Jönson, Dramaten och vänsterns kris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Björn Holm; [2013]
  Nyckelord :Johan Jönson; klasshat; klasshatsdebatten; vänstern; vänsterns kris; Wendy Brown; Häften för kritiska studier; Häften för kritiska studier 200-201; litteraturdebatt; Dramaten; kulturdebatt; kulturdebatten; postmodernism; marxism; DN; Aftonbladet; ressentiment; moralism; moral; Åsa Linderborg; Anders Johansson; Jens Liljestrand; Björn Ohlsson.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Under våren och sommaren 2012 rasade i Sveriges kulturmedier klasshatsdebatten, sedan poeten Johan Jönson läst upp en av sina dikter på Dramaten. Vänsterdebattörerna uppträdde med stor teoretisk variation: här blandades Lenin, Foucault och Branting. LÄS MER

 4. 4. Analys av energikartläggningar och framställning av metodik för Dalkia AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/EnergisystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/EnergisystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Björn Holm; Mikael Göransson; [2013]
  Nyckelord :energikartläggning; energi; energanalys; metodik; barriärer; Dalkia;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har medvetenheten kring energianvändning ökat i Sverige, framför allt inom industrisektorn. Detta är sannolikt orsakat av ständigt ökande energipriser, ökad beskattning, hårdare regelverk samt ett fokus på negativa miljöfaktorer i samband med energianvändning. LÄS MER

 5. 5. Att granska granskarna- Kvalitet i revisionsrapporter sett ur ett medborgarperspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Björn Karlsson; Amanda Holm Strandqvist; [2013]
  Nyckelord :Ansvarsutkrävande; medborgarperspektiv; revisionsrapporter; Region Skåne; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I samband med förändrad samhällsstyrning, bland annat i form av flernivåstyre och företagsinspirerade verksamheter, så anser vissa forskare att det demokratiska ansvarsutkrävandet behöver stärkas. Anders Hanberger ger ett förslag som går ut på att de lokala revisionsrapporterna borde utgöra ett informationsunderlag som ger medborgarna möjlighet att utkräva ansvar av politikerna. LÄS MER