Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Singaporemodellen : -en inkluderande modell?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Björn Jansson; Nathalie Sekayise; [2019]
  Nyckelord :The Singapore Model; Inclusion; Mathematical Education; Communication; Singaoremodellen; Inkludering; Matematikundervisning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna studie har varit Singaporemodellens undervisningssätt i en svensk kontext i förhållande till frasen En skola för alla med fokus på inkludering av alla elever i matematikundervisningen. Syftet med studien har varit att med hjälp videoobservationer undersöka Singaporemodellens inkluderande arbetssätt i praktisk verksamhet utifrån de tre inkluderingsbegreppen dynamisk inkludering, innehållsinkludering och deltagande inkludering. LÄS MER

 2. 2. Unionen och Avdraget - En granskning av koncernavdragets förenlighet med EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Björn Jansson; [2019]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Koncernavdraget ger ett svenskt moderbolag rätt att under vissa omständigheter göra avdrag för en förlust som uppstått i ett helägt utländskt dotterbolag. Bakgrunden till koncernavdragets införande är rättsfallet Marks and Spencer. LÄS MER

 3. 3. Valuation Practices of IFRS 17

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Björn Widing; Jimmy Jansson; [2018]
  Nyckelord :IFRS 17; Valuation; Life insurance; Insurance contracts; Contractual service; IFRS 17; Värdering; Livförsäkring; Försäkringskontrakt; Avtalsmässig servicemarginal;

  Sammanfattning : This research assesses the IFRS 17 Insurance Contracts standard from a mathematical and actuarial point of view. Specifically, a valuation model that complies with the standard is developed in order to investigate implications of the standard on financial statements of insurance companies. LÄS MER

 4. 4. Developing SharePoint add-ins

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Björn Jansson; Sebastian Maghsoudi; [2017]
  Nyckelord :sharepoint; add-ins;

  Sammanfattning : Developing a Microsoft SharePoint-based site is, according to marketing, simple and efficient. Efficiency is increased by giving the developer the option to easily add functionality to the site. One way to add functionality is through so called add-ins. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility : en fallstudie om fem svenska klädföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Erica Jansson; Isabell Ljungberg; [2016]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Social responsibility; Sustainability; Investments; Corporate Social Responsibility; CSR; Samhällsansvar; Hållbarhet; Investeringar;

  Sammanfattning : ProblembakgrundStora mängder av jordens resurser används för att tillverka varor och tjänster för att mötakonsumenters behov. Företag kan avhjälpa en del av problemet genom att göra hållbarainvesteringar i sina verksamheter. LÄS MER