Sökning: "Björn Jansson"

Visar resultat 11 - 15 av 15 uppsatser innehållade orden Björn Jansson.

 1. 11. Energieffektivisering - av miljonprogramet (Drottninghög)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Björn Liivo; Egil Jansson; [2010]
  Nyckelord :energieffektivisering; miljonprogrammet; tilläggsisolering; pir; thermoreflekt; drottninghög; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Many houses of the “miljonprogrammet” is now facing a major improvement need, and not least in terms of energy improvement, Drottninghög in Helsingborg is one such area. It is a houses from Drottninghög that is used as an example in this report. The energy improvements addressed in this report is mainly concerning construction improvements. LÄS MER

 2. 12. Samband mellan feedback environment och arbetstillfredsställelse respektive engagemang.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Björn Nilsson; Annie Jansson; [2010]
  Nyckelord :Feedback environment; job satisfaction; commitment; feedback.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan begreppen feedback environment och arbetstillfredsställelse respektive engagemang. Ytterligare ett syfte var att skapa en översättning av det validerade instrumentet feedback environment scale (FES) från engelska till svenska. LÄS MER

 3. 13. Vakuumbrytare i småskaliga vattenkraftstationer

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Björn Jansson; [2009]
  Nyckelord :Keywords: vacuum circuit breaker; voltage transients; current chopping; hydropower stations;

  Sammanfattning : This master thesis has been performed at Vattenfall Power Consultant in Gothenburg and Trollhättan for Vattenfall Vattenkraft. In this report vacuum circuit breaker in small-scale hydropower stations with the rated power 4 MVA and below has been studied. LÄS MER

 4. 14. Den nya generationen KinBag : The new generation of KinBag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Patrik Svensson; Lovisa Klippberg; Björn Jansson; [2007]
  Nyckelord :Produktutveckling;

  Sammanfattning : This report summarizes a Bachelor Degree Project in Integrated Product Development,carried out during the spring semester in 2007 by three students at the Product Design Engineering programme at the University of Skövde. The project was performed as an assignment for KinBag ab, a sister subsidiary to Kinnegrip ab in Lidköping, who develop,manufacture and market the golf bag KinBag, a bag with an integrated wheel carriage system. LÄS MER

 5. 15. Grova Jaktbrott - En studie om faunakriminalitet riktad mot de stora rovdjuren i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Jansson; [2004]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att vi i Sverige skulle kunna säkerställa levnadskraftiga rovdjursstammar i framtiden sammankallade regeringen 1998 en utredningsgrupp som fick namnet Rovdjursutredningen. Gruppens arbete mynnade 1999 ut i utredningen En sammanhållen rovdjurspolitik. I utredningen föreslogs bl.a. LÄS MER