Sökning: "Björn Jansson"

Visar resultat 6 - 10 av 14 uppsatser innehållade orden Björn Jansson.

 1. 6. Envirotainer : Utveckling av kompositdörr till aktiv kylcontainer

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Björn Mellvig; Joanna Jansson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt utgår från en beställning gjord av företaget Envirotainer, vars uppdrag innefattar ett konceptförslag på en kompositdörr till deras utveckling av en aktiv kylcontainer. Projektet är ett samarbete med företaget och en del ur ett större utvecklingsprojekt av den nya kompositutformade aktiva kylcontainern. LÄS MER

 2. 7. Procedural Generation in Gravel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Björn Jansson; [2014]
  Nyckelord :Procedural Generation; Physics-based Puzzel Game; Gravel;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with  procedural generation in a genre of games where it is not very common; 2D  physics-based  puzzle  games.  I  will  explore which  different  methods  of  procedural  generation that  will  work  with  this  kind  of  game,  if  any. LÄS MER

 3. 8. Urbanization and Density in Zanzibar - Recommendations for Sustainable Urban Development from Swahili Houses to Apartment Houses

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Anders Björn Mattsson; Mattias Jansson Möllerström; [2014]
  Nyckelord :urbanization; density; sustainable housing development; swahili house; zanzibar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urbanization and Density in Zanzibar - Recommendations for Sustainable Urban Development from Swahili houses to low-rise multi-storey houses. The rapid urbanization process in Africa is a major challenge for politicians, urban planners and society in general. The archipelago of Zanzibar in Tanzania is in the middle of this process. LÄS MER

 4. 9. WyWallet - Variabler som påverkar användarnas acceptans mot WyWallet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Björn Jansson Hoggen; Michael Wallroth; [2013]
  Nyckelord :WyWallet; SMS-betalningar; Användaracceptans; TAM2; Subjektiva normer; Uppfattad nytta; Uppfattad användarvänlighet; Image Status; Avsikt att använda; Erfarenhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : SMS-betalningar var fram till den första februari 2013 en mobil betalmetod på frammarsch i Sverige då det var den mest använda mobila betalningsmetoden. I augusti 2010 infördes krav på att företag som erbjuder betaltjänster måste ha tillstånd från Finansinspektionen. LÄS MER

 5. 10. Energieffektivisering - av miljonprogramet (Drottninghög)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Björn Liivo; Egil Jansson; [2010]
  Nyckelord :energieffektivisering; miljonprogrammet; tilläggsisolering; pir; thermoreflekt; drottninghög; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Many houses of the “miljonprogrammet” is now facing a major improvement need, and not least in terms of energy improvement, Drottninghög in Helsingborg is one such area. It is a houses from Drottninghög that is used as an example in this report. The energy improvements addressed in this report is mainly concerning construction improvements. LÄS MER