Sökning: "Björn Karnerfors"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Björn Karnerfors.

 1. 1. Big Bath Accounting - Kan fenomenets förekomst bevisas?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hamed Ghasemi; Björn Karnerfors; [2010-02-17]
  Nyckelord :Avsättning; Big Bath Accounting; statistisk analys;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Enligt IFRS Föreställningsram är Årsredovisningens huvudsakliga intressentinvesterare. För att attrahera riskkapital från investerare är det angeläget att bolagets finansiellaställning är god. Detta kan skapa incitament för bolaget att anpassa sin finansiella ställning för attmöta investerares krav. LÄS MER

 2. 2. Big Bath Accounting– : En studie om ledningens beteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Karl Haldorson; Björn Karnerfors; Sebastian Sandberg; [2007]
  Nyckelord :extern redovisning; big bath accounting; statistisk analys; nedskrivning av goodwill;

  Sammanfattning : Strategin Big Bath Accounting betecknar situationer då VD upprättar externredovisning efter förutbestämda mål och medvetet ändrar företagetsredovisningsmetoder. Artiklar som ifrågasätter företags externa redovisningförekommer regelbundet i svensk affärspress. LÄS MER