Sökning: "Björn Kullberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Björn Kullberg.

 1. 1. "Styrdokumenten är för 'luddiga' för att uppnå en likvärdig bedömning" : En kvalitativ studie om hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med en likvärdig bedömning i rörelse till musik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Björn Kullberg; [2021]
  Nyckelord :Likvärdig bedömning; likvärdig undervisning; värdeord; rörelse till musik samt dans; läroplansteori; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en fördjupad förståelse hur lärare i ämnet idrott och hälsa på grundskolan arbetar för att uppnå en likvärdig bedömning i området rörelse till musik. Målet var också att se vad lärarna anser är likvärdig bedömning och hur de tolkar värdeorden i området. LÄS MER

 2. 2. "Det som nu pågår i Vietnam är en form av tortyr" : En studie om Olof Palmes retorik under Vietnamkriget 1965-1972

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Björn Kullberg; [2020]
  Nyckelord :Olof Palme; Vietnamkriget; retorik;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze three of Olof Palme’s speeches during the Vietnam War. Olof Palme was leader of the Swedish Social democrats 1969-1986 and Prime minister 1969-1976; and 1982 until his death 1986. The speeches are from the years 1965-1972 when the Vietnam War was a central theme throughout the world, including in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Hightech EU/Japan

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tommy Kullberg; Björn Isacsson; Rasmus Lasson; [2004]
  Nyckelord :Japan; internationalisering; etableringsstrategier; hightech; mikromiljö och makromiljö; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract: Hightech EU/Japan – a research about European hightech companies’ interest in establishing business on the Japanese market with the help from a middleman. Subject: Marketing. Problem: The Japanese market is highly developed and therefore interesting for foreign companies. LÄS MER

 4. 4. Motives for choosing a currency in international business

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Björn Isacsson; Tommy Kullberg; Rasmus Lasson; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In September 2003 Sweden had an election whether or not to have the euro. Sweden chose to stand outside the co-operation of the European Monetary Union, despite having joined the European Union several years before. LÄS MER