Sökning: "Björn Löfgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Björn Löfgren.

 1. 1. Motivation i startupföretag : En kvalitativ studie på hur VD:n i ett startupföretag ser på motivation utifrån Self Determination Theory

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anna Löfgren; Björn Lindgren; [2015]
  Nyckelord :Motivation; Startup; Startupföretag; SDT; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : Det råder idag ett affärsklimat som ständigt förändras där entreprenörskap och innovation är viktiga ingredienser i ett samhällsekonomiskt utvecklingsperspektiv. Varje är startas många företag med ambition att växa till större väletablerade företag på längre sikt, men många nystartade företag har också svårt att överleva. LÄS MER

 2. 2. Feedbacks värde på arbetsplatsen : En studie om feedback, dess effekter, möjligheter och strategier inom en kommunal verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nils Lindberg; Björn Löfgren; [2013]
  Nyckelord :feedback; ledarskap; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : SammanfattningUtifrån en uppmärksammad efterfrågan av mer feedback i en kommuns medarbetarenkät syftar uppsatsen till att undersöka hur man som enhetschef inom en statlig verksamhet kan hitta handlingsutrymme och strategier för att framgångsrikt implementera feedback som någonting naturligt på arbetsplatsen. För att kunna ge svar på syftet har uppsatsen utgått från tidigare forskning i form av aktuell litteratur samt intervjuer av två doktorander med fördjupad kunskap inom området feedback eller ledarskap. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmotivation på äldreboenden : en intervjustudie med chefer och medarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Björn Löfgren; Anna-Lena Borg Engberg; [2011]
  Nyckelord :Motivation; work motivation; work and motivation; Motivation and work; leadership and motivation and nurses and motivation.; Motivation; arbetsmotivation; arbete och motivation; Motivation och arbete; ledarskap och motivation samt sköterskor och motivation.;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om arbetsmotivation på två äldreboenden i Gävleborgs län. Vi gjorde en jämförelse mellan ett privat äldreboende och ett kommunalt äldreboende för att undersöka hur arbetsmotivation diskuteras på enheterna. LÄS MER