Sökning: "Björn Lars-Olof"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Lars-Olof.

  1. 1. Lysande design - att skapa ljus utan elektricitet

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

    Författare :Natalie Pålsson; [2013]
    Nyckelord :biomimetik; belysning; biomimicry; bioluminescense; lightning; bioluminiscens;

    Sammanfattning : Denna uppsats är ett examensarbete på 22,5 Hp, gjort av Natalie Pålsson, student på produktdesignprogrammet på Malmö Högskola, under våren 2013.Projektet handlade om att undersöka möjligheten till att skapa en ljuskälla utan elektricitet. LÄS MER