Sökning: "Björn Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Björn Lundgren.

 1. 1. Förebyggandet av förskingring : i ideella föreningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Kööhler; Stefan Kling; Björn Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Non-profit association; internal control; external audit; authorized signatory; whistleblowing; external audit; misappropriations; financial crime; narrative accounting; Ideella föreningar; intern kontroll; extern revision; firmatecknare; whistleblowing; extern revision; förskingring; ekobrott; narrative accounting;

  Sammanfattning : När forskningsöversikten utfördes hittades få artiklar som berörde både ideella föreningar och förebyggandet av ekonomiska oegentligheter. Syftet med studien blev därmed att finna kontrollmekanismer för styrelsen att använda sig av i ideella föreningar. LÄS MER

 2. 2. Ownership structure's effect on dividend policy : Evidence from publicly listed Swedish firms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE)Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/FöretagsekonomiUmeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE)

  Författare :Lundgren Björn; Christofer Eriksson Lantz; [2016]
  Nyckelord :Ownership structure; dividend policy; dividend yield; dividend payout; Sweden; ownership concentration; institutional ownership;

  Sammanfattning : This study examines the effect of ownership structure on dividend policy of 284 firms listed on the OMX Stockholm Exchange in Swedenfrom 2010-2015. Specifically, the purpose of the study is to investigate therelationship betweendifferentinvestor types and dividend policies of firms, measured as dividend yield and dividend payout ratio. LÄS MER

 3. 3. Vikten av salutogenes inom missbruksvård

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Björn Lundgren; Peter Rundblad; [2013]
  Nyckelord :Systemteori; Missbruk;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar det potentiella värdet av salutogenes inom systemteoretisk missbruksvård. Studien är en litteraturstudie där 13 artiklar inom ämnena salutogenes och systemteori, närmare bestämt familjeterapi, har granskats. LÄS MER

 4. 4. Vikten av salutogenes inom missbruksvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Peter Rundblad; Björn Lundgren; [2013]
  Nyckelord :Systemteori; Salutogenes; Missbruk;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar det potentiella värdet av salutogenes inom systemteoretisk missbruksvård. Studien är en litteraturstudie där 13 artiklar inom ämnena salutogenes och systemteori, närmare bestämt familjeterapi, har granskats. LÄS MER

 5. 5. Undermining Derk Pereboom’s Hard Incompatibilist Position Against Agent-causation : A Metatheoretical Work on the Topic of Metaphysics and Metaethics

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Björn Lundgren; [2013]
  Nyckelord :hard incompatibilism; agent-causation; metaethics; free will; Derk Pereboom; metaphysics; physics; probability; modality; quantum physics; Wigner’s friend; hård inkompatiblism; agentkausalitet; metaetik; fri vilja; Derk Pereboom; metafysik; fysik; sannolikhet; modalitet; kvantfysik; Wigners vän;

  Sammanfattning : The author has attempted a dubbleedged purpose, as indicated by the title. The author firstly deals with Pereboom; begining with his so-called ‘wild coincidence’-argument, by which Pereboom claims agent-causation to be unlikely. The author argues that this argument lacks both scope and strenght. LÄS MER