Sökning: "Björn Lundkvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Björn Lundkvist.

 1. 1. The Effect of Social Media on the Numbers of Streams of Unsigned Artists’ Music

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Björn Lundkvist; [2017]
  Nyckelord :Social media; unsigned music artists; music streaming; robust regression analysis; information visualization; Sociala medier; osignerade musikartister; musik-streaming; robust regressionsanalys; infromationsvisualisering;

  Sammanfattning : Social media has provided a way for music artists to reach many people with their music, without having to rely on record labels to perform marketing tasks. Most previous research within the area has focused on how already established music artists can use social media as part of their marketing strategies and how digital technologies have transformed the music industry. LÄS MER

 2. 2. Integritet på Spotify : En studie i hur musikflödet i musiktjänsten Spotify påverkar användarnas aktivitet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Björn Lundkvist; Alexis Tubulekas; [2015]
  Nyckelord :Spotify;

  Sammanfattning : Musik har en stor social betydelse i de flestas liv. Att lyssna, köpa och interagera kring musikutgör en del av vår kultur (O’Hara, Brown 2006). Människor identifierar sig med olika sortersmusik och en gemensam musiksmak med andra är ett sätt att känna social samhörighet. LÄS MER