Sökning: "Björn Möller Ehrnlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Björn Möller Ehrnlund.

 1. 1. Enriching the user experience of e-learning platforms using responsive design : a case study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Björn Möller Ehrnlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of online applications has grown rapidly during the last years, where 91% of the Swedish population uses internet on a daily basis, both on computers and mobile devices. Naturally, this has come to affect multiple sectors, including the educational one. LÄS MER

 2. 2. Plattform för spelifiering inom programmeringskurser

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gustav Andersson; Gustav Eriksson; David Jungmalm; Björn Möller Ehrnlund; Julius Petersson; Tim Yngesjö; [2019]
  Nyckelord :spelifiering ai programmering;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett arbete som utförts i kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling. Projektet gick ut på att utveckla en webbplattform för spelifierad tävlingsprogrammering åt UPP-gruppen på Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Plattformen är tänkt att användas i programmeringskurser. LÄS MER