Sökning: "Björn Meyer"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Björn Meyer.

 1. 1. Vetenskapligt arbetssätt genom kriminalteknisk vetenskap : En undersökning av gymnasieelevers kunskapsutveckling under arbete med Kastle-Meyer test

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Björn Olsson; [2015]
  Nyckelord :Vetenskapligt arbetssätt; Kunskapsförmågor; Kastle-Meyer Test;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka olika förmågor som elever utvecklar under laborativt arbete i kriminalteknisk vetenskap. Undersökningarna i kriminalteknisk vetenskap utgår ifrån samhällsfrågor med ett  naturvetenskapligt innehåll. LÄS MER

 2. 2. Questioning Gender : A Teacher's Guide to Raising Gender Awareness in the Classroom - Exemplified through Stephanie Meyer's Twilight

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Björn Odot-Andersson; [2014]
  Nyckelord :Gender; Twilight; Gender Stairs; Bechdel- Wallace Test; Literature;

  Sammanfattning : In the Swedish school one of the tasks is to work against gender stereotypes and towardsequality between the sexes. The purpose with this essay is to present ways of looking atliterature that teachers can either implement in their classroom or use to better preparethemselves, ways for both teachers and their pupils to gain a critical view towards literaturethat can strengthen the work towards such equality. LÄS MER

 3. 3. STUDY OF TRUNNION CAPS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för naturvetenskap och teknik

  Författare :Björn Meyer; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis compiles information of a kind of bracket named “Trunnion cap” which is used at some of the loaders and trucks that are developed at Atlas Copco Rock Drills AB in Örebro, the information is needed to create a technical guideline for design of new trunnion caps. The thesis is limited to investigate trunnion caps that are used to attach steering cylinders on six different vehicles, MT436B, MT5020, MT6020, ST1030, ST14 and ST1520. LÄS MER