Sökning: "Björn Nordlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Nordlund.

  1. 1. Lärarkårens Nationalism : En studie av nationalismen i Svensk Läraretidning 1882-1914

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Björn Nordlund; [2013]
    Nyckelord :Nationalism; Lärarkåren; Fosterlandskärlek; Statsnationalism; Etnisk-Lingvistisk nationalism;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar lärarkårens nationalismunder perioden 1882-1914. Dess syfte är att undersöka hur lärarkåren underdenna period ansåg att man bäst förmedlade nationell fostran och vad dennafostran borde innebära. LÄS MER