Sökning: "Björn Norman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Björn Norman.

 1. 1. Inte millennial, men... : En kvalitativ studie om svensk press porträttering av millenniegenerationen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater; Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater

  Författare :Valerie Kaspersen; Björn Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Journalism; critical discorse analysis; representation; millennials; Aftonbladet; Dagens Nyheter; framing; representation;

  Sammanfattning : Millennials are often portrayed negatively. To better understand the role news media in perpetuating stereotypes about the generation, we surveyed articles from Sweden’s two major newspapers, Aftonbladet and Dagens Nyheter. Nineteen articles, published between January 2016 to April of 2017, were included in the sample. LÄS MER

 2. 2. Den pålitliga myndigheten : En studie om Försvarsmaktens externa kommunikation och arbete kring att erhålla förtroende

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sofie Ström; Björn Norman; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En diskursanalytisk studie om Israel-Palestina konflikten : en studie om sexdagarskriget och intifadan utifrån Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Danijela Tepic; [2007]
  Nyckelord :Palestinafrågan; Sexdagarskriget 1967; Intifadan 1987-1993; Israel; Palestina; Dagens Nyheter; DN; tidningar; journalistik; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; History and Archaeology; Social Sciences;

  Sammanfattning : Israel-Palestina konflikten är en av de mest debatterade konflikterna i massmedia. Konflikten bevakas världen över och har varit studieobjekt för många forskare. I denna uppsats undersöks framställandet av sexdagarskriget 1967 och intifadans inledningsfas 1987 i Dagens Nyheter. LÄS MER

 4. 4. Diskurs i läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Björn Albertsson; [2006]
  Nyckelord :diskurs; läromedel;

  Sammanfattning : Abstract Detta är en undersökning av diskursiva förändringar i läromedel. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärobokstexten i historieläromedel har förändrats under de senaste decennierna. LÄS MER