Sökning: "Björn Olof"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Björn Olof.

 1. 1. Detecting Smartphone Insurance Fraud

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Björn Angtoft; Olof Hallqvist; [2019]
  Nyckelord :insurance; insurance fraud; insurance fraud detection; smartphone; insurance fraud indicators; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The vast majority of Swedes are in possession of a smartphone, typically covered via one’s household insurance policy and smartphones are included in upwards of 50 % of household insurance claims (Hedvig, 2019). Some estimates say that upwards of 40 % of all smartphone claims are fraudulent. LÄS MER

 2. 2. CORPORATE BANKRUPTCY PREDICTION USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Björn Mattsson; Olof Steinert; [2017-11-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Estimating the risk of corporate bankruptcies is of large importance to creditors and in- vestors. For this reason bankruptcy prediction constitutes an important area of research. In recent years artificial intelligence and machine learning methods have achieved promising results in corporate bankruptcy prediction settings. LÄS MER

 3. 3. Hedonisk prisbildning på bostadsrätter : En tvärsnittsanalys av bostadspriserna i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Olof Frösdal; Björn Smedberg; [2014]
  Nyckelord :Bostadsrätt; Hedonisk prisbildning;

  Sammanfattning : Den svenska bostadsmarknaden har under en längre tid varit ett hett diskussionsämne i media. Regelbundet beskrivs den svenska bostadsmarknaden som övervärderad. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter kring smärtskattning hos patienter med kommunikationssvårigheter : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Björn Lif; Olof Modin; [2014]
  Nyckelord :Pain assessment; palliative care; pain assessment tools; evidence-based nursing; communicative impairment.; Smärtskattning; palliativ vård; smärtskattningsverktyg; evidensbaserad omvårdnad; kommunikationsnedsättning.;

  Sammanfattning : BakgrundSjuksköterskor ansvarar för att bedöma om en patient har smärta, vilket kan vara utmanande om patienten har svårt att kommunicera. För att bidra med mer kunskap kring detta uppfattades ett behov av att undersöka vad sjuksköterskor inom olika verksamheter har för erfarenheter kring att bedöma smärta hos dessa patienter och deras tankar kring smärtskattning som omvårdnadsåtgärd. LÄS MER

 5. 5. Lysande design - att skapa ljus utan elektricitet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Natalie Pålsson; [2013]
  Nyckelord :biomimetik; belysning; biomimicry; bioluminescense; lightning; bioluminiscens;

  Sammanfattning : Denna uppsats är ett examensarbete på 22,5 Hp, gjort av Natalie Pålsson, student på produktdesignprogrammet på Malmö Högskola, under våren 2013.Projektet handlade om att undersöka möjligheten till att skapa en ljuskälla utan elektricitet. LÄS MER