Sökning: "Björn Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Björn Olsson.

 1. 1. Tävlingssystem för Teknikåttan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Albin Henriksson; Sebastian Karlsson; Victor Löfgren; Björn Modée; Josef Olsson; Max Rüdiger; Carl Schönfelder; Emil Wahlqvist; [2021]
  Nyckelord :Kandidatarbete; datateknik; datavetenskap; programvaruteknik; teknikåttan; tävlingssystem;

  Sammanfattning : Denna rapport gjordes som en del av kursen TDDD96 och beskriver det arbete som gjorts åt Teknikåttan under våren 2021. Projektets mål var att skapa ett väldokumenterat tävlingssystem som skulle vara lätt för andra att utöka vilket gruppen också lyckades med. LÄS MER

 2. 2. Målsättningars effekt vid test av muskeleffekt, maxstyrka och muskeluthållighet : En randomiserad kontrollerad studie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sebastian Munthe; Björn Olsson; [2020]
  Nyckelord :Beteendemedicin; fysioterapi; fysisk funktionell prestation; mål.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Single-leg hop test, handdynamometertest och heel-rise test är vanligt förekommande test för att mäta muskelstyrka i fysioterapeutisk klinik. Målsättningar kan förändra hur människor presterar genom att påverka inre och yttre beteenden vilket observerats i tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. Mätning av stammens tvärsnittsarea med hjälp av klave jämfört med diametermåttband i det praktiska skogsbruket

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Björn Eneman; Christoffer Olsson; [2019]
  Nyckelord :Skogsuppskattning; Klave; Diametermåttband;

  Sammanfattning : The two most common ways of measuring the breast height diameter of a tree stem is to use a caliper or a diameter measuring tape. In Sweden there is a tradition of using a caliper when estimating the volume of a forest. From an international perspective the diameter measuring tape is the more common tool. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet i arbetet : fallstudie ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Björn Billefält; Mikael Olsson; [2019]
  Nyckelord :anställd; CSR; företag; intressent; kommunikation; business; communication; employee;

  Sammanfattning : I samhället idag så pågår en strävan mot en hållbar framtid. En framtid där samhället inte utarmar jordklotet på fler resurser än vad som skapas. Ansvaret för arbetet mot en hållbar framtid vilar hos oss alla, inte minst hos företagen i både Sverige och världen. LÄS MER

 5. 5. Från träd till färdig möbel : Vilka fördelar samt begränsningar finns det med att utgå ifrån färskt virke vid möbelsnickeri. Samt en processbeskrivning av tillverkningen av sekretären ”cessabit”

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Björn Olsson; [2019]
  Nyckelord :Möbelsnickeri; Sekretär; Virkestorkning; Färskträ; Färskträsnickring; Windsor; Sälg;

  Sammanfattning : Denna rapport skrivs dels i syfte av att ge en processbeskrivning av tillverkningen av en sekretär, där de flesta momenten finns dokumenterade med bilder och beskrivande text. Ett annat syfte med rapporten är att dokumentera och analysera processen om hur det färska virket som skulle användas till projektet hanterades. LÄS MER