Sökning: "Björn Osswald"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Osswald.

  1. 1. Kompetensutveckling : kompetensutvecklingen för nivå 2-3 officeren efter 45 års ålder

    L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Mikael Wassdahl; [2001]
    Nyckelord :Kompetensutveckling; Försvaret; Sverige; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 1999-2001;

    Sammanfattning : This is a study of proficiency development of major/lt colonel officers (level 2-3) within the Swedish armed forces. The study includes officers above the age of 45. The background of this study is a study from January 2000 (written by Björn Osswald). Osswald discovered that proficiency development decreased at the age of 45. LÄS MER