Sökning: "Björn Ragnarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Ragnarsson.

  1. 1. BOT-projekt & Koncession - med fördjupning i Step-in rights

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Björn Ragnarsson; [2003]
    Nyckelord :Civilrätt; oklassificerad; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Projektfinansiering är en finansieringsmetod där den huvudsakliga säkerheten för finansieringen utgörs av projektets kassaflöde. BOT står för build operate transfer och används ofta som ett samlingsnamn för olika typer av finansieringsupplägg beträffande projektfinansierad infrastruktur. LÄS MER