Sökning: "Björn Ryman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Björn Ryman.

 1. 1. Den operativa samordningens problem

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Björn Ryman; [2016]
  Nyckelord :Samordning; mål; medel; metod; tid; plats; operativ; armétaktisk; flygtaktisk; marintaktisk;

  Sammanfattning : För att vinna ett krig med så få förluster som möjligt måste stridskrafterna samordnas inom ramen för en gemensam operation. Trots att det är det effektivaste sättet är det inte det enklaste. LÄS MER

 2. 2. Manöverkrigföring och kombinerad bekämpning – gamla sanningar i en modern kontext

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Björn Ryman; [2014]
  Nyckelord :Manöverkrigföring; Robert Leonhard; Kombinerad bekämpning; Markförband; Flygförband;

  Sammanfattning : Utvecklingen av manöverkrigföring och principen om kombinerad bekämpning har pågått under flera hundra år, om inte flera tusen. När flygförbanden utvecklades uppstod revolutionerande möjligheter att utveckla både hastighet och verkan över stora ytor på kort tid. LÄS MER