Sökning: "Björn Skoog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Skoog.

  1. 1. Halvautomatisk styrning av järnvägskran

    Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Björn Skoog; [2009]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : En RMRC, Rail Mounted Railway Crane, är en kran för hantering av containertrafik till och från järnvägsvagnar. Kranen som är helt manuellt styrd utrustas med en semiautomatik som hjälper operatören att positionera kranen. Målpositionen för containern kommer från terminalens logistiksystem. LÄS MER