Sökning: "Björn Stoor Siekkinen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Stoor Siekkinen.

  1. 1. Bearbetning av befintligt bostadsprojekt med syfte att uppnå passivhusstandard

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggteknik och design

    Författare :Björn Stoor Siekkinen; Carl Hedberg; [2012]
    Nyckelord :passive house standards; low energy houses; passivhusstandard; energisnåla byggnader;

    Sammanfattning : I detta examensarbete har energiberäkningar och analyser enligt FEBY12 gjorts på ett radhusområde för att undersöka vad som krävs för att lågenergihusen ska uppnå passivhusstandard. Att uppföra energisnåla byggnader är i dagens samhälle viktigt för alla företag eftersom människor blir allt mer energimedveten och krav från beställare blir allt högre. LÄS MER