Sökning: "Björn Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Björn Svensson.

 1. 1. Visualisering av träd och multi-agent traversering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Björn Svensson; Omar Aldulaimi; [2018]
  Nyckelord :Tree visualization; Multi-agenttraversering; Trädvisualisering;

  Sammanfattning : Examensarbetet består av att skapa ett visualiseringsverktyg med syfte att bidra till en ökad förståelse hos en forskare att följa interaktion och beteende mellan multi-agenter när de traveserar ett träd. Av detta kommer forskaren enkelt kunna jämföra två studier och ta reda på om det är möjligt att minska overheadgapet mellan övre och undre gräns. LÄS MER

 2. 2. Determinants of Hedging Maturity: An Empirical Study in American Oil and Gas Companies

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Werstroh; Björn Svensson; [2018]
  Nyckelord :Hedging; Maturity; Debt; Long-term; Determinant; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study analyzes hedging maturity structure and examines the relation between the maturity structure of corporate hedging and debt characteristics. The purpose of the study is to provide new insights in what determines the hedging maturity and discover new aspects of companies hedging positions, which still is an unexplored area of modern risk management theory. LÄS MER

 3. 3. Construction and design of an electro-spinning production unit

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Björn Svensson; [2017]
  Nyckelord :Electro spinning; Product design; Ullrich Eppinger; Nano-fiber production; Construction and design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master’s thesis presents the design and construction of a centrifugal electrospinning nano-fiber production unit. The design is realized to as great extent as the limits of the thesis allows. LÄS MER

 4. 4. Design och konstruktion av experimentrigg : För planande skrov i lugnt vatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Erik Abrahamsson; Anton Svensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten är ett kandidatsexamensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan,KTH, för institutionen för Marina System. Arbetet utfördes på campus i Stockholm och experiment utfördes på GIH-Badet. Kandidatsexamensarbetet genomfördes mellan Jan 2016-Juni2016. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering av ett småskaligt säsongsvärmelager till uppvärmning av ett växthus

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsteknik

  Författare :Daniel Svensson; [2016]
  Nyckelord :värmelager; marklager; säsongsvärmelager; solfångare; solenergi; växthus;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder om det är möjligt att värma upp en planerad växthusutbyggnad av en 1,5-plans villa i Skåre utanför Karlstad. Uppvärmningen av växthuset ska ske enbart med värme från ett säsongsvärmelager, i form av ett markvärmelager. Värmelagret ska värmas upp med hjälp av solfångare som placeras på husets tak. LÄS MER