Sökning: "Björn Thore Bech"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Thore Bech.

  1. 1. Fremmer frihetsgraden skrevet inn i norske brigadeordre oppdragsbasert ledelse?

    L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Björn Thore Bech; [2001]
    Nyckelord :Ledning; Norge; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 1999-2001;

    Sammanfattning : For å gi en definisjon av frihetsgrader er det foretatt et historisk resymé av oppdragstaktikken. I dette resyméet kom det frem en rekke begreper som bidro til å konstruere frihetsgrader. LÄS MER