Sökning: "Björnlandets nationalpark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björnlandets nationalpark.

  1. 1. Idén som arv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Ulrika Johansson; [2014]
    Nyckelord :kulturarv; levande kulturlandskap; idéarv; förvaltning; Södra Ölands odlingslandskap; Björnlandets nationalpark; Ekskogen på Visingsö;

    Sammanfattning : Det vi väljer att bevara som ett kulturarv baseras på samhällets värderingar och ideal. Kulturarv är ett val och även när det kommer till själva förvaltningen finns flera olika vägar att välja på. LÄS MER