Sökning: "Bjørn Dahlén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bjørn Dahlén.

  1. 1. Att känna som en pilgrim. Vad pilgrimer uttrycker på internetforumet Camino de Santiago ur ett emotionssociologiskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Björn Dahlén; [2016-08-03]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis/dissertation examines the pilgrim community on the forum at www.caminodesantiago.me through the use of Riis and Woodheads sociology of emotions model. Since the object of study is an internet forum, a nethnographic method was used to collect and categorize data. LÄS MER