Sökning: "Bjørn Eliasson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Bjørn Eliasson.

 1. 1. Voice Activity Detection and Noise Estimation for Teleconference Phones

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Björn Eliasson; [2015]
  Nyckelord :Voice Activity Detection VAD ; noise estimation; continuous noise estimation CNE ; statistical model-based VAD; improved minima-controlled recursive average IMCRA ; Rangachari noise estimation RNE or MCRA-2 ; likelihood ratio approach; signal-to-noise ratio dependent recursive average; teleconferencing;

  Sammanfattning : If communicating via a teleconference phone the desired transmitted signal (speech) needs to be crystal clear so that all participants experience a good communication ability. However, there are many environmental conditions that contaminates the signal with background noise, i. LÄS MER

 2. 2. ”Det som händer med skolkuratorer, det är att de inte märks när rollerna inte är tydliga” : En kvalitativ studie om kuratorns roll i skolan

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Björn Claesson; Karin Eliasson; [2010]
  Nyckelord :School counselor; role of the school counselor; Skolkurator; kurator; roll; yrkesroll;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Amerikansk Utrikespolitik gentemot Latinamerika - En studie i rött?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Björn Nilsson; Johanna Eliasson; [2005]
  Nyckelord :Amerikansk Utrikespolitik; Monroedoktrinen; ekonomiska sanktioner; covert action; militär intervention; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Monroedoktrinen skapades 1823 av den amerikanske presidenten James Monroe. Sedan dess har doktrinen utgjort en betydande del av den amerikanska utrikespolitiken gentemot Latinamerika. Medvetet eller omedvetet har doktrinen blivit en integrerad del i den amerikanska säkerhets- & utrikespolitiken. LÄS MER

 4. 4. Internetkonsultföretaget ur ett strategiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Pettersson; Markus Jörgensen; Björn Eliasson; Linus Lindgren; [2001]
  Nyckelord :Framfab; [funcform]; internetkonsultföretag; Moonwalk; Strategi; internetkonsult; klient; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen har undersökt hur tre internetkonsultföretag har hanterat sin klient-, personal- och övergirpande strategi. Efter detta har författarna dragit slutsater för hur ett antal generella framgångsfaktorer inom denna och liknande branscher ser ut... LÄS MER