Sökning: "Bjørn Green"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Bjørn Green.

 1. 1. Till Ängeln med de brinnande händerna

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Hannes Heinemann; [2017]
  Nyckelord :Till Ängeln med de brinnande händerna; Björn von Rosen; Karin Rehnqvist; oboe; kör; kvinnlig kompositör; svensk kompositör; kvartstoner;

  Sammanfattning : Karin Rehnqvist (f. 1957) är idag en av Sveriges främsta kompositörer och hon är välkänd även internationellt. År 2000 skrev Rehnqvist stycket Till Ängeln med de brinnande händerna till den amerikanska oboisten Cynthia Green Libby. I detta examensarbete analyseras innehållet i stycket med instudering och kringarbete. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Calibration Method for Redundant Dual Arm Industrial Robots Using Internal Sensors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Gustaf Bergström; Björn Green; [2016]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To maintain a high position accuracy in robots is essential in today’s industry. Because of different factors, as for example wear and tear, the robots may need to be recalibrated after a while to maintain their high precision. Today the calibration can be costly. LÄS MER

 3. 3. Dimensionering av ett småskaligt säsongsvärmelager till uppvärmning av ett växthus

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsteknik

  Författare :Daniel Svensson; [2016]
  Nyckelord :värmelager; marklager; säsongsvärmelager; solfångare; solenergi; växthus;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder om det är möjligt att värma upp en planerad växthusutbyggnad av en 1,5-plans villa i Skåre utanför Karlstad. Uppvärmningen av växthuset ska ske enbart med värme från ett säsongsvärmelager, i form av ett markvärmelager. Värmelagret ska värmas upp med hjälp av solfångare som placeras på husets tak. LÄS MER

 4. 4. Kan odlingslandskapets diversitet påverka angreppet av havrebladlus i vårkorn?

  Magister-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Björn Larsson; [2016]
  Nyckelord :havrebladlus; vårkorn; Västra Götaland; predatorer; biodiversitet; gröddiversitet; Shannons diversitetsindex;

  Sammanfattning : Detta arbete belyser problematiken med skadegörare i spannmål och vissa möjligheter som finns för att minska trycket av skadegörare genom omgivningsfaktorer som gynnar skadegörarnas naturliga fiender. Frågeställningarna och hypoteserna som avhandlas är: Kan gröddiversitet påverka förekomsten av bladlöss i vårkorn och vilken påverkan har den odlade arealen vall och spannmål för förekomsten av havrebladlöss i vårkorn. LÄS MER

 5. 5. Miljöaspektens prioritering vid logistikplanering

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Viveca Freij; Olivia Idström Ekestolpe; [2013]
  Nyckelord :green logistics; greenwash; environmental aspect; CSR; logistic planning; green marketing; large companies in Sweden;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Miljöaspektens prioritering vid logistikplanering Författare: Viveca Freij och Olivia Idström Ekestolpe Handledare: Björn Carlsson Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp, VT 2013 Nyckelord: Stora företag i Sverige, miljöaspekten, logistikplanering, greenwash, grön marknadsföring, CSR och logistik. Problemformulering: Hur prioriteras miljöaspekten hos stora företag i Sverige vid logistikplanering? Syfte: Syftet med denna studie är att utforska om och hur stora företag i Sverige tar hänsyn till miljön vid logistikplanering. LÄS MER