Sökning: "Blödarsjuka"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Blödarsjuka.

 1. 1. Desmopressin och von Willebrands sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Helena Silvén; [2018]
  Nyckelord :desmopressin; von Willebrands sjukdom; blödarsjuka; koagulation; blödningstid;

  Sammanfattning : Introduction: This analytic essay is written in completion of a bachelor degree in pharmacy. The focus is in analyzing how different treatments affect the bleeding time. Background: Desmopressin (DDAVP) is a synthetic analogue of the pituitary hormone vasopressin, which controls the reabsorption of water in the kidneys. LÄS MER

 2. 2. Livet som blödarsjuk : Upplevelser av att leva med hemofili A, hemofili B eller von Willebrands sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Emma Faberling; Sara Glanz; Malin Westergården; [2014]
  Nyckelord :Hemofili; hälsa; livskvalitet; omvårdnad; upplevelse; von Willebrands sjukdom;

  Sammanfattning : Blödarsjuka är en ovanlig medfödd sjukdom som kräver livslång behandling och kontinuerlig kontakt med sjukvården. Tidigare forskning visar att leva med en kronisk sjukdom innebär restriktioner och påverkar personens upplevda hälsa. LÄS MER

 3. 3. Hur effektiv och säker är rekombinant och renad plasma faktor VIII-behandling för hemofili A patienter?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Dima Youssef; [2013]
  Nyckelord :blödarsjuka; hemofili;

  Sammanfattning : Haemophilia is an inherited disease which causes increased bleeding due to defect clotting factors VIII and/or IX. There are two forms of haemophilia, A and B, which both are X-linked and due to mutations of the genes of factor VIII and factor IX respectively. This study focuses on Haemophilia A and thereby factor VIII. LÄS MER

 4. 4. Blödningsbenägenhet hos bengalkatter

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Andreas Bystedt; [2008]
  Nyckelord :bengal; katt; blödning; blödarsjuka; blödningstendens; hemofili; koagulationsdefekt; blödningsbenägenhet;

  Sammanfattning : During the years 2005-2007 several cases of abnormal bleeding were seen after surgery in Bengal cats on veterinary clinics and animal hospitals in Sweden. In this study we have examined if the observed bleedings are due to an inherited defect of the coagulation cascade. LÄS MER

 5. 5. Dolda handikapp i förskolan : Hur upplever föräldrar och pedagoger att ha dessa barn i förskolan?

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Anna Kristensson; Catarina Franzèn; [2007]
  Nyckelord :ansvar; blödarsjuka; förhållningssätt; föräldrarkontakt; gluten pedagoger;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan står det:”Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande skall prägla arbetet iförskolan. Hänsyn skall tas till barnets olika förutsättningar och behov.” (s.4)Det är upp till pedagogerna att anpassa den pedagogiska verksamheten så den passar alla barn. LÄS MER